Ekonomi och HR för alla

NEXT AFFAIRS


Utbildningen riktar sig till dig som är i behov av kompetenshöjande insatser och repetition inom området ekonomi och HR. Under utbildningens gång kompletterar vi och bygger på dina tidigare kunskaper inom dessa områden. Kursinnehållet är specialutformat för att du efter genomgången utbildning ska ha bättre kunskap att möte morgondagens efterfrågan och utveckla företagets behov.

Utbildningen består av olika moduler och kan beställas separat eller i block. Utbildningen sker digitalt i dagsläget.

Ekonomi bas och påbyggnad

  • Ekonomi bas innehåller Bolagsformer, resultat, budget, grundläggande bokföring. En dags utbildning.            3000 kr per person.
  • Ekonomi påbyggnad innehåller Inköp, kalkylering, lönsamhet, e-handel, innebörd av bokslut och redovisning. En dags utbildning. Pris 5000 kr per person. 

Möjlighet till kompletterande utbildning. 

HR

  • HR och lön bas innehåller Arbetsrätt, arbetsmiljö, ergonomi, mötesteknik, företagets organisation, löneformer och workflow. En dag utbildning. Pris 3000 kr per person
  • HR anställning innehåller tips och förslag om vad man behöver tänka på vid en anställning och hur man "väljer" rätt. Pris 1500 kr per person för halv dag.

Anmälan till utbildningen gör du via formuläret nedan

Tänk på att anmälan till utbildningen är bindande