Hållbart ledarskap/Hälsosamma chefer

Som chef/ledare erbjuder vi här ny kunskap, träning och delade chefserfarenheter varje månad! 

Det kan vara roligt att vara chef, men inte alltid så lätt. Det kan ofta vara rätt ensamt och tiden känns ofta alltför knapp. Chefer är det viktiga i svenskt arbetsliv har! De är den avgörande faktorn bakom medarbetarnas prestationer och verksamhetens resultat. Därför behöver cheferna ta hand om sig själva och tillgodose sig utveckling, stöd och gemenskap.

Förutsättningar för att chefer ska leda verksamheten på bästa sätt är att de mår bra fysiskt och psykiskt samt är trygga i sin ledarroll. Att dela erfarenheter med andra chefer är också viktiga faktorer, bra kontaktytor som kan ge nya affärer och samarbeten. Vi erbjuder en unik utbildning inom området chefs- och hälsoutveckling.

Utbildningen sker i samarbete med erfarna konsulter inom området, som kan utveckla din förmåga som chef/ledare på ett nytt sätt. Vi erbjuder en lokal utbildning på den ort du finns och du kommer att få det stöd du behöver för att bli en ännu hälsosammare chef/ledare.

Målgrupp: 

Chefer och ledare eller de som har ett behov på företaget. 

Följande moment ingår i programmet: 

  • Hälsokartläggning, personlighetsanalys/Softskills 
  • Coachning
  • Hälsofrämjande aktiviteter (olika roliga och spännande saker) 
  • Föreläsningar och workshops ex. rehabilitering, stress & workflow, Softskills, ledarskap, speeddating och affärsutveckling 
  • Avslut och uppföljning 

Vid 8 tillfällen var 14:e dag får du möjlighet att kompetensutveckla dig tillsammans med andra chefer/ledare.
Varje träff är på 3 timmar och innehåller alltid en bra frukost, fysisk aktivitet, föreläsning och självklart nätverksbyggande affärsutveckling. Våra träffar ger dig unika möjligheter till nya möten, ökad medvetenhet och ny kunskap om dig och din hälsa. Vi vet att hälsan är den största framgångsfaktorn till ökad prestation, trivsel samt resultat.