Gruppanalys HR Solution

Hur mår vi i företaget?


Team Balancing som är en del av HR Solution ger en bra information om hur ledningsgrupp eller arbetsgrupp fungerar.