Press & Nyheter

I november 2021 sänktes kravet på 400 dagars inskrivningstid till 250 dagar för att möjliggöra ett ökat deltagande i rusta och matcha, och inkludera fler arbetssökande utanför ramprogrammen som bedöms lämpliga.
Nu i september utökas kriterierna ytterligare så att även de med kortare inskrivningstid, från sex månader och uppåt, får möjlighet att ta del av rusta och matcha.

- Vi kan nu erbjuda rusta och matcha till personer med inskrivningstid från 180 dagar och uppåt. Det gör att fler nu kan få stöd att snabbare komma ut i jobb eller utbildning, säger Linda Schön Doroci, chef VO Direkt.

Varför görs förändringen?

Med den förändring som nu görs öppnar vi upp för ännu fler, som har lite kortare inskrivningstider och därmed står lite närmare arbetsmarknaden att delta.

- Vi har sett att det finns plats för fler i rusta och matcha. Det finns utrymme i vår budget, och beslutskapaciteten bedöms vara högre nu. Justeringen är en del i vårt arbete med att minska långtidsarbetslösheten, avslutar Linda.