Press & Nyheter

Fler deltagare i Stöd och matchning under 2020-2021

Antalet deltagare i tjänsten Stöd och matchning, STOM, planeras öka betydligt under år 2020 och 2021. Arbetsförmedlingens ambition är att fördubbla antalet deltagare jämfört med dagens nivå. Just nu deltar strax över 20 000 arbetssökande i snitt per månad.
Coronapandemin har fått stora konsekvenser för arbetsmarknaden. Många personer står utan arbete eller riskerar att bli arbetslösa inom den närmaste tiden. Arbetsförmedlingen har med anledning av detta tagit fram en handlingsplan för att möta förändringen. Myndigheten har även gjort vissa prioriteringar.
- Just nu ska vi prioritera personer som nyligen har blivit arbetslösa och de som har varit utan arbete i högst ett år. Med hjälp av STOM kan vi hålla de nyinskrivna nära arbetsmarknaden för att undvika långtidsarbetslöshet, och det är naturligtvis väldigt viktigt, säger Margareta Mörtsell, enhetschef på Arbetsförmedlingen.
Som en del av den nya handlingsplanen siktar Arbetsförmedlingen på att antalet arbetssökande inom tjänsten Stöd och matchning planeras att fördubblas innan året är slut. Ökningen av anvisningarna sker nu successivt. De flesta anvisningar till Stöd och matchning beräknas ske under perioden oktober-december.
- Parallellt med de här nya prioriteringarna fortsätter vi att jobba med personer som står längre från arbetsmarknaden, bland annat genom jobb- och utvecklingsgarantin, säger Margareta Mörtsell.