CA Method

Vi tar fram en innovativ metod för att mäta individer och gruppens attityder. 

Vad är CA Method

CA method (Color Association Method) är ett diagnostiskt verktyg som använder en palett med åtta färger och kalibrerade uppsättningar av ord, bilder och videor, som kan justeras för att hantera specifika frågor eller problem. Sedan utvärderas den insamlade informationen automatiskt online i datorkärnan. Resultatet av diagnosen är konkreta data i en numreringsform, representerade av utgångsrapporter. 

Denna metod mäter beteendemönster med hjälp av ett antal färger. Jämfört med traditionella frågeformulär och undersökningar kan den framkalla ett svar som inte lätt kan påverkas medvetet. CA method kombinerar psykologi med vetenskaplig forskning från neurovetenskap, medicin, biologi, matematik, sociologi, statistik och informationsteknologi. Det har genomgått decennier av utveckling och används av ledande experter från hela världen.  


Utvecklingen av CA method / The history