Softskillers

SoftSkillers stärker konkurrenskraften hos individer och organisationer.

Softskills som är ett verktyg för att utveckla personal och organisationer på ett nytt sätt. Monovaz är den som har möjlighet att erbjuda detta i Sverige-Samarbetspartner i Tjeckien och tjänsten är etablerad i Europa i flertalet länder.


Om resultatet visar på att ett utvecklingsbehov finns inom en eller fler av de mjuka kompetenserna så finns det utbildningsinsatser kopplade till varje kompetens där individerna tränas i aktuella kompetenser. Alla utbildningsinsatser avslutas med en ny kartläggning och individen får därefter en återkoppling på sina framsteg gjorda under träningen.

Vilken nytta kan SoftSkillers göra för dig och dina medarbetare? 

  • Utveckla personalgruppen 
  • Utveckla medarbetare 
  • Stöd vid omställningsinsatser inom och utom organisationen 
  • Förbättra kommunikationen/servicen 
  • Förbättra den psykosociala arbetsmiljön 
  • Vara ett stöd vid rekrytering 
  • Som diskussionsunderlag vid medarbetarsamtal 

Vad är SoftSkillers? 

SoftSkillers är en strukturerad kartläggning av en individs mjuka kompetenser. Resultatet visar dels på hur motiverad individen är att använda sig av de kartlagda kompetenserna. Samt dels på hur överrespektive underutnyttjad individen känner sig i förhållande till aktuell kompetens. 

Teambuilding inom softskills

Monovaz erbjuder Teambuilding inom Softskills - kommunikation, samarbete och problemlösning, som stärker individer och organisationer till mer effektiva team/arbetsplatser.

Under en halvdag- eller heldag, beroende på era behov, arbetar vi med övningar för personalgruppen inom dessa områden vilket leder till diskussion och reflektion på både grupp- och individnivå.

Vilken nytta kan Teambuildning inom softskills göra för dig och dina medarbetare?

• Utveckla personalgrupper

• Utveckla medarbetare

• Förbättra kommunikationen, samarbetsförmågan och problemlösningen

• Förbättra den psykosociala arbetsmiljön

Intresserad? Kontakta Kim på mail kim@monovaz eller tel 076 4929402