Karriärplanering

Vill du byta jobb, söker du nya utmaningar eller drömmer du om att göra din hobby till ett jobb? Eller är det så att du som företagare har behov av att maximera din personalresurs? 

I våra liv och i en organisation pågår ibland förändringar. Då kan arbetsformer och mål behöva justeras. Kanske finns den kompetens som företaget söker dold hos dig eller någon i personalgruppen. 

Genom att inventera styrkor hos individen och se vilket behov som behövs på företaget tar vi fram lämplig karriärplan framåt. Idag är det även vanligt att byta yrkesinriktning mitt i livet men vet du vad du vill? Vad har du för mål och hur når du dit? Vi på Monovaz hjälper till att lyfta fram de egna resurserna. Vi inventerar tillsammans med dig alla kompetenser, styrkor och färdigheter. Vi startar med att göra en behovsanalys och du får ett kostnadsförslag. Utifrån behovsanalysen kan vi hjälpa dig med:  

Självinventering : Vem är jag, vad kan jag och vad vill jag? Vi inventerar dina egenskaper och erfarenheter. Vi tar också reda på vilka drivkrafter du har och vilka dina styrkor är. Vi tittar även på vad som är viktig för dig i ditt yrke? 

Behovs- och omvärldsinventering : Vilka jobb matchar dig inom vilka branscher. Behövs utbildning och i så fall vilken. Målinventering och handlingsplan Vad är målet och hur når du till det.


Process 

Kontakt med oss, Inventering av dina behov, Coachningssamtal, Övriga insatser, Handlingsplan och mål samt  Lösningsförslag.