Rehabilitering

Rehabiliteringsstöd till företag eller privat. Hur gör man om någon blir sjuk från företaget eller att man privat vill ha hjälp och stöd i sin sjukskrivning eller arbetskade utredning. Hur agerar man när någon blir sjukskriven? Vad kostar det företaget och hur mår den anställde? Det finns nu också ett stöd för olika åtgärder man kan göra för arbetsgivare och personal. Arbetsgivaren kan efter en ansökan få upp till 10 000 per person och max 200 000 till företaget per år i stöd. Monovaz kan hjälpa er med dessa kontakter. 

Hjälp! Jag har problem med min sjukskrivning och behöver stöd och hjälp för att klara situationen. Kontakta oss då så kan vi hjälpa dig med kontakter med Försäkringskassan eller andra som du behöver ha kontakt med för din ersättning. Vi kan hjälpa dig med att hantera en anmälan om arbetsskada och bevaka din ev ersättning eller omprövningar eller överklagningar.

Om du vill ha vägledning eller stöd så kontakta vår försäkringsexpert Östen Krantz för mera information 026-25 95 50 eller 076-49 29 403.